Drogą Patrona

Przedszkolaki oraz uczniowie z oddziału edukacyjno-terapeutycznego aktywnie włączyły się w realizację ogólnoszkolnego projektu pt. „Śladami Tischnera”. Zajęcia dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-konstrukcyjne przebiegały w oparciu o tematykę wyżej wymienionego projektu szkoły. Przybliżono sylwetkę patrona szkoły, środowisko, w którym żył oraz fragmenty jego kazań dla dzieci. Atrakcją cieszyły się zabawy z misiem „Bartkiem”.