Plan dnia:

6:30 – pobudka

Posiłki:

7:00 – śniadanie

10:45 – II śniadanie

13:15 – obiad

17:40 – kolacja

Zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i pozalekcyjne

7.30 – 10.45 –  zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 0-6 szkoły podstawowej

7:30 – 12:25 –  zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów 7 klasy szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjum i liceum

11.00 – 13.15 –  zabiegi rehabilitacyjne dla uczniów klas 0-6 szkoły podstawowej

12:25 – 19:35 – zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjum i liceum, przeplatane formami zajęć pozalekcyjnych, obejmującymi w czasie przed kolacją spacery i zajęcia ruchowo–rekreacyjne na świeżym powietrzu, po kolacji zajęcia wg potrzeb i zainteresowań wychowanków (plastyczne, taneczno-muzyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne, zabawy integrujące grupę itp.) oraz ukierunkowane na realizację zadań zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, a także zajęcia wynikające z propozycji Samorządu Uczniowskiego

19:35 – 20:15 – przejście na oddziały szpitalne, przygotowanie do snu.