Czy wiesz, jak chronić dziecko przed narkotykami i dopalaczami?

W ramach realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego została opracowana ulotka informacyjna o narkotykach i dopalaczach dla rodziców. Każdy z rodziców w dniu wypisu swojego dziecka otrzyma taką broszurę. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte okażą się pomocne. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie.