W zdrowym ciele, zdrowy mózg


Od 4 do 9 marca 2019 r. w naszej placówce realizowano miniprojekt poświęcony mnemotechnikom, czyli metodom efektywnej nauki. Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czynników warunkujących oraz podnoszących efektywność pamięci. Zadania wszystkich klas ukierunkowane były na zdobycie odpowiedzi na pytanie: co zrobić, żeby „podkręcić” pojemność i sprawność naszej pamięci? W […]Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie


W wrześniu 2014 roku nasza placówka podjęła starania o włączenie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2014 z dnia 15 września 2014 r. wszyscy nauczyciele zdeklarowali gotowość do przystąpienia do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przy aprobacie uczniów Zespołu. Do podjęcia tej decyzji skłoniły nas liczne działania które już podejmowaliśmy rzecz promocji […]Sprawozdanie z podjętych działań w zakresie „Promocji Zdrowia”.


W naszej placówce akcji „Sprzątanie świata” poświęcono cały tydzień. Na lekcjach przyrody i biologii uczniowie poznawali znaczenie segregowania śmieci oraz zostali wdrożeni do codziennego segregowania odpadów na terenie obiektu szpitalnego. Dla poszczególnych grup wiekowych zorganizowano konkurs „Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza. Zrób wszystko, aby odpad za szybko nie trafił na […]Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie


KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Według Światowej Organizacji Zdrowia: „zdrowie to nie tylko brak choroby  lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego  i społecznego” IV aspekty zdrowia: zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów  i narządów; zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowe: – umysłowe – zdolność do jasnego, logicznego, myślenia, – emocjonalne […]