„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – program edukacyjny

Podczas ferii zimowych zrealizowany został w naszej placówce program edukacyjny wchodzący w skład Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Instytucją realizującą projekt jest Państwowa Inspekcja Sanitarna pod patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Zajęcia warsztatowe zorganizowano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podzielone zostały na trzy spotkania i odbyły się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza część, ARS VIVENDI, dotyczyła wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne i życie. Drugie spotkanie, ARS AMANDI, poświęcone było problematyce zażywanych substancji psychoaktywnych w kontekście budowania trwałych relacji społecznych, miłości. Ostatnie zajęcia, ARS GENERANDI, przybliżyły zagadnienie teratogennego wpływu omawianych substancji trujących na potomstwo.

Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do ukształtowania prozdrowotnych postaw młodych ludzi, a także ograniczy podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań w przyszłości.