Rekord dla Niepodległej


9. listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz pracownicy MCRD uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości biorąc udział w ogólnonarodowej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej – Rekord dla Niepodległej. O godzinie 11.11 odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.


Wielcy Polacy


W sobotę, 03.11.2018 r. w ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono ogólnoszkolną  grę planszową „Sławni Polacy”, wynikającą również z trwającego projektu patriotycznego. Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na cztery wymieszane wiekowo grupy. Po zapoznaniu się z zasadami, ustaleniu kolejności i wyborze pionków przystąpiono do gry. Przedstawiciele grup losowali pytania z różnorodnych kategorii np. odkrywcy, malarze, sportowcy, świeci i […]


Polska: Nasza – Wolna – Niepodległa


29 października rozpoczęliśmy ogólnoszkolny projekt pt. Polska: Nasza –  Wolna – Niepodległa, którego celem głównym jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych: przywiązania do Ojczyzny, obyczajów, kultury, szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli i wychowawców Zespołu Placówek […]