Uczestniczymy w Programie Erasmus+


Uczestniczymy w Programie Erasmus+ Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Na początku 2016 r. nauczyciele Zespołu złożyli wniosek o udział w realizacji Projektu Programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Pozytywna weryfikacja wniosku przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ umożliwiła realizację doskonalenia metodycznego oraz językowego. Od maja 2016 r. do lipca 2017 r. trzy osoby: […]


Pożegnanie po 36-ciu latach pracy


23 czerwca dziękowaliśmy naszej koleżance Antoninie Szladze – nauczycielce matematyki i informatyki za 36 lat pracy pedagogicznej. Z wzruszeniem wspominaliśmy wspólne chwile i sukcesy. Żegnając się życzyliśmy samych dobrych i spełnionych dni na emeryturze, sięgając do mądrości ks. prof. Józefa Tischnera: „Nie wszystko musi być zorganizowane. Nie wszystko może być zorganizowane. Człowiek musi mieć jakieś […]


Oferta pracy – nauczyciel fizyki


Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie zatrudni od 01.09.2017 r. nauczyciela przedmiotu Fizyka z astronomią w wymiarze 2/18 etatu (0,11). Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym posiadanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki leczniczej-terapeutycznej Dokumenty […]